Daglig leder
Per Erik Lykstad tlf 92 81 86 10

Mottakskoordinator
Jon Anders Martinussen tlf 91 18 43 05

Eiendomsansvarlig

Bjønne Owren tlf 91 78 97 37

Adresse

Anders Sandvigs Gate 49
2609 Lillehammer

E-post: per-erik@mottaksdrift.no

Web: www.mottaksdrift.no