Kontaktinformasjon:
Mottaksleder: Helene Skår
Besøksadresse: Nustadbo, 7530 Meråker
Postadresse: Nustadbo, 7530 Meråker
Tlf:  45 90 54 76
Tolketelefon: 45 90 54 92
Vakttelefon: 45 90 54 78
Oppstart: 15.03.2016

Facebook: