Kontaktinformasjon:
Mottaksleder: Mette Helgesen
Besøksadresse: Fjellangersvingane 8, 5955 Lindås
Postadresse: Fjellangersvingane 8, 5955 Lindås
Tlf:  40695331
Tolketelefon: 40695247
Vakttelefon: 40695219
Oppstart: 

Facebook: https://www.facebook.com/lindasmottak/