Skei

Skei statlige mottak er en enslig mindreårig avdeling med 30 beboere. Mottaket er lokalisert til Skei i Jølster kommune.

Kontaktinformasjon:
Mottaksleder: Halvar Avdem
Besøksadresse: 6843 Skei i Jølster
Postadresse: 6843 Skei i Jølster
Tlf:  45962761
Vakttelefon: 45962762
Tolketelefon: 45962764

Mottaket på facebook: https://www.facebook.com/skeimottak/