Lunner

Lunner mottak startet 15 oktober 2013 som en enslig mindreårig avdeling på 25 beboere

Kontaktinformasjon:
Mottaksleder: Hanne Helgeland
Besøksadresse: Korsrudlinna 127, 2730 Lunner
Postadresse: Postboks 27, 2715 Lunner
Tlf:  48845930
Vakttelefon: 48845928
Tolketelefon: 45957623