Høyanger
Høyanger statlig mottak har 150 beboere som bor desentralisert i eneboliger og leiligheter.


Kontaktinformasjon:
Mottaksleder: Ulrica Gunaropulos
Besøksadresse: Elvegata 22, 6993 Høyanger
Postadresse: Elvegata 22, 6993 Høyanger
Tlf:  45955915
Tolketlf:45955907
Vakttelefon: 45955912
Oppstart: 15.11.2014

Facebook:https://www.facebook.com/hoyangermottak