Region - og mottaksledermøte i Lom


Alle mottaksledere, regionledere og hovedkontoret var samlet i Lom i to dager. Det er mye nytt på mottaksfronten,

 i rundskriv og på andre områder, samt at det er mange nye avdelinger og ansatte. Det er derfor viktig å samles for å styrke kompetansen og utveksle erfaringer.